საქართველოში ყოველ მე-4 მოქალაქეს საზღვარგარეთ სურს ცხოვრება

საზოგადოებრივი კვლევის კომპანიის IPM-ის ინფორმაციით, საქართველოში ყოველ მეოთხე მოქალაქეს საზღვარეგარეთ სურს ცხოვრება.

შესაბამისი ინფორმაცია კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული.

IPM-ის ცნობით, ქართველებისთვის საცხოვრებლად ყველაზე სასურველი ქვეყნები გერმანია და ამერიკის შეერთებული შტატებია.

კვლევაში ჩატარდა საქართველოში, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და რუსეთში. თითოეული გამოკითხული ქვეყნიდან 1 200-მა ადამიანმა უპასუხა კითხვას, რამდენად გადავიდოდნენ სხვა ქვეყანაში მუდმივად საცხოვრებლად, თუ ამის შესაძლებლობა ექნებოდათ.

საკუთარი ქვეყნიდან საცხოვრებლად სხვაგან გადასვლა ყველაზე ნაკლებად აზერბაიჯანელებს სურთ (78%), შემდეგ მოდიან ქართველები (60%), ხოლო (47%) სომხებისა და რუსების, სხვა ქვეყანაში საცხოვრებლად გადაცვლა არ სურთ.

"გამოკითხული რესპონდენტებიდან, რომლებიც სხვა ქვეყნებში გადავიდოდნენ საცხოვრებლად, აზერბაიჯანელი რესპონდენტების უმეტესობა რუსეთს (4%) და თურქეთს (4%) ასახელებს სასურველ ქვეყნებად, სომხები რუსეთს (12%) და აშშ-ს (11%), ხოლო რუსები - გერმანიას (6%). ზოგადად, ქართველი ემიგრანტების რიცხვი ბოლო წლებში კლებას განიცდის. საქსტატის ბოლო სამი წლის (2014-2016 წწ.) მონაცემების მიხედვით, იზრდება ემიგრანტთა ნაკადი საქართველოდან, მაგრამ ეს ხდება არა საქართველოს მოქალაქეების, არამედ სხვა ქვეყნის მოქალაქეების საქართველოდან გასვლის შედეგად. ქართველ ემიგრანტთა ყველაზე დიდი რიცხვი რუსეთშია. თუმცა, ეს არ არის ქვეყანა, სადაც ქართველების უმეტესობას სურს საცხოვრებლად გადასვლა", - ნათქვამია კომპანიის ინფორმაციაში.

როგორც IPM-ს მიერ განხორციელებული კვლევის მონაცემები ცხადყოფს, იმ ქართველი რესპონდენტებიდან (24%), რომლებიც სხვა ქვეყანაში მუდმივად ცხოვრების შანსს გამოიყენებდნენ, მხოლოდ 3% გამოთქვამს რუსეთში ცხოვრების სურვილს. მაშინ, როცა ქართველების 5-5% აცხადებს, რომ მათთვის მუდმივად საცხოვრებლად ყველაზე სასურველი ქვეყნები გერმანია და აშშ-ია.