არ დაუშვათ ეს შეცდომა, არასოდეს ჭამოთ ვაშლი ასე – არუნ ხათრის რჩევა მოსახლეობას

არ დაუშვათ ეს შეცდომა, არასოდეს ჭამოთ ვაშლი ასე – არუნ ხათრის რჩევა მოსახლეობას