ასაკობრივი ტესტი – ნივთები, რომლებსაც მხოლოდ 90-იანი წლების ბავშვები თუ ამოიცნობენ

უშუქობისა თუ სხვა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მიუხედავად, 90-იანი წლები ბევრს მაინც ტკბილად ახსენდება.

მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულთან უამრავი ნივთი ასოცირდება, რომელთაც მხოლოდ ისინი ამოიცნობენ, ვინც ბავშვობა 90-იან წლებში გამოიარა.

ჩამოთვლილთაგან, რამდენი ნივთი და გარემოება გეცნობათ?