გიორგი ქოჩორაშვილის საჩუქარი კახელ რობი პაპას და მის შვილიშვილს

გიორგი ქოჩორაშვილის საჩუქარი კახელ რობი პაპას და მის შვილიშვილს