“ფეისბუქი” და “ინსტაგრამი” გაითიშა – რა ინფორმაცია ხდება ამ დროისთვის ცნობილი?

“ფეისბუქი” და “ინსტაგრამი” მსოფლიოს მასშტაბით შეფერხებით მუშაობდა.

მომხმარებლების დიდი ნაწილი ავტორიზაციას ვერ გადიოდა.

რო­გორც სა­ერ­თა­შო­რი­სო მე­დია იტყო­ბი­ნე­ბა, სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­დი­ის გა­თიშ­ვის მი­ზე­ზი უც­ნო­ბია.

DOWNDETECTOR-ის მიხედვიტ “ფეისბუქში” 500 000 ადამიანზე მეტი ავტორიზაციას ვერ გადიოდა.

სა­მი­ვე სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის მშო­ბელ კომ­პა­ნია Meta-ს წი­ნას­წარ არა­ნა­ი­რი გან­ცხა­დე­ბა არ გა­უ­კე­თე­ბია აპ­ლი­კა­ცი­ე­ბის გა­თიშ­ვის შე­სა­ხებ.