რამდენ სახეს ხედავთ ? – გააკეთეთ ტესტი და გაიგეთ თქვენი გონებრივი შესაძლებლობები

თითოეულ ადამიანს სამი ასაკი აქვს: ქრონოლოგიური თქვენი ცხოვრების წლების, ბიოლოგიური ორგანიზმის, ხოლო ფსიქოლოგიური გონების მდგომარეობაა.

გააკეთეთ ტესტი და გაიგეთ, რამდენი წლისაა თქვენ გონება.

რამდენ ადამიანს ხედავთ სურათზე?

თუ დაითვალეთ 6 სახე:

თქვენი ტვინი 50 წელზე მეტისაა და მასზე დაბერების პროცესი დომინირებს. თუ გსურთ მისი შენელება, მაშინ რაც შეიძლება მეტი გონებრივი აქტივობით დაკავდით.

თუ დაითვალეთ 7 სახე:

თქვენი ტვინი 40-იდან 49 წლამდეა. ცოტა მეტი და დაბერების პროცესი გაბატონდება. თუ გსურთ ამის თავიდან აცილება, მუდმივად დატვირთეთ იგი.

თუ დაითვალეთ 8 სახე:

თქვენი ტვინი 30-იდან 39 წლამდეა. ის სრულად არის განვითარებული და დაბერების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა – ეს კარგი მომენტი ახალი უნარების შესასწავლად გამოიყენეთ.