რომელია სწორი ფორმა ? გაათეთეთ მარტივი ტესტი, რომელიც თქვენს ცოდნას შეამოწმებს

რომელია სწორი ფორმა ? გაათეთეთ მარტივი ტესტი, რომელიც თქვენს ცოდნას შეამოწმებს