რომელია სწორი ფორმა ? სწორი პასუხის გაცემა 90%-ს უჭირს

რომელია სწორი ფორმა ? სწორი პასუხის გაცემა 90%-ს უჭირს