„საქართველოს როგორ უნდა გაუკვირდეს, გლეხის ქალები თივაში ნებდებოდნენ მეზობლის კაცებს ან მამაკაცები დადიოდნენ მეზობლის ქალებთან“ – რას ყვება პაატა თედიაშვილი

„საქართველოს როგორ უნდა გაუკვირდეს, გლეხის ქალები თივაში ნებდებოდნენ მეზობლის კაცებს ან მამაკაცები დადიოდნენ მეზობლის ქალებთან“ – რას ყვება პაატა თედიაშვილი