საზიანოა თუ არა კარტოფილის ჭამა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ? – არუნ ხათრის რჩევა მოსახლეობას

საზიანოა თუ არა კარტოფილის ჭამა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ? – არუნ ხათრის რჩევა მოსახლეობას