შეუძლია თუ არა კონტროლიორს მგზავრის ავტობუსიდან ჩამოყვანა? – ადვოკატ ვახტანგ მაჭავარიანის განმარტება

შეუძლია თუ არა კონტროლიორს მგზავრის ავტობუსიდან ჩამოყვანა? – ადვოკატ ვახტანგ მაჭავარიანის განმარტება