სილა თურქოღლუს გზა წარმატებამდე – რა ცხოვრება გაიარა “შერბეთის” ვარსკვლავმა

სილა თურქოღლუ პოპულარული თურქი მსახიობია, რომელიც ცნობილი “ემანეთიდან” გახდა.

მსახიობი იზმირში 1999 წელს დაიბადა.

პირველი დიდი როლი კი 2018 წელს მიიღო.

რამდენიმე გამოცემამ თურქოღლუ მსოფლიოს 100 ყველაზე ლამაზ ქალშიც შეიყვანა.

სილა “სხვის შვილში” ნანუკა სტამბოლიშვილმა ჩაანაცვლა, თავად თურქოღლუ კი ამჟამად “შერბეთის” მთავარ ვარსკვლავია.

თურ­ქუ­ლი მე­დია ხში­რად წერს სი­ლას გა­რეგ­ნო­ბის შე­სა­ხებ და აღ­ნიშ­ნავს, რომ მისი სი­ლა­მა­ზე პლას­ტი­კუ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბაა.

მე­დი­ა­ში გავ­რცელ­და მსა­ხი­ო­ბის ძვე­ლი ფოტო, სა­დაც ჩანს, რომ ახ­ლან­დე­ლი და ძვე­ლი სილა ვი­ზუ­ა­ლუ­რად ძა­ლი­ან გან­სხვავ­დე­ბი­ან.

ეს თემა თურ­ქეთ­ში ნამ­დვილ სკან­და­ლად იქცა. ბევ­რმა მსა­ხი­ო­ბი გა­აკ­რი­ტი­კა, თურ­ქე­თის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წი­ლის­თვის მსგავ­სი ჩა­რე­ვე­ბი მი­უ­ღე­ბე­ლია, თუმ­ცა ბევ­რმა და­იც­ვა სილა და მხარ­და­ჭე­რა გა­მო­უ­ცხა­და.

სილა თურ­ქოღ­ლუს ჟურ­ნა­ლის­ტებ­მა ამ თე­მა­ზე კი­თხვაც და­უს­ვეს და ჰკი­თხეს, ჰქონ­და თუ არა მას გა­კე­თე­ბუ­ლი პლას­ტი­კუ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბი, რა­საც მსა­ხი­ობ­მა ასე უპა­სუ­ხა – “არა, პლას­ტი­კუ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბი არას­დროს გა­მი­კე­თე­ბია“, – თქვა მსა­ხი­ობ­მა.

წყარო : Elnews.ge