ბავშვები, რომლებიც წესებს არღვევენ და მშობლებს არ უსმენენ, მომავალში მაღალი ხელფასი აქვთ – კვლევა

2015 წლის ანგარიშში ნათქვამია, რომ ბავშვებმა, რომლებიც წესებს არღვევენ, მოგვიანებით უფრო მეტ თანხას გამოიმუშავებენ, ვიდრე ვიდრე თანატოლები.

გამოცემა Fatherly-ის მიხედვით, ბავშვები, რომლებსაც არ აქვთ მშობლების მოსმენის ჩვევა, უფრო ბედნიერები არიან. 2015 წელის კვლევაში, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში Developmental Psychology, მოცემულია ვარაუდი, რომ ”განსაკუთრებით ჯიუტი ბავშვები ხშირად განსაკუთრებით წარმატებულ მოზრდილებად იქცევიან”.

ექვსი მეცნიერის მიერ ჩატარებულ კვლევაში, 700-ზე მეტი ბავშვი მონაწილეობდა. მათი ასაკი ასაკი 9-დან 40 წლამდე მერყეობს. მეცნიერები წლების განმავლობაში ადევნებდნენ თვალს მათ ბავშვობასა და მოზრდილობას. განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა წესების დარღვევის ტენდენციას, საკუთარი უფლებების შეგრძნებას, მშობლებისთვის უარის თქმის სურვილს და სწავლის დროს გატარებულ დროს. მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ისინი, ვინც არ ემორჩილებოდნენ თავიანთ მშობლებს, მოგვიანებით ყველაზე მაღალ ხელფასებს იღებენ.

მიუხედავად ამისა, კვლევის ავტორებმა ვერ ახსნეს ძლიერი კორელაცია წესების დარღვევასა და შემოსავლებს შორის. Time– ს თანახმად, მკვლევარებმა ივარაუდეს, რომ გამოკითხულმა წესების დამრღვევებმა, შესაძლოა, მეტი ფული გამოიმუშავეს, რადგან მოგვიანებით კონკურენტუნარიანი სტუდენტები გახდნენ და საბოლოოდ, მომთხოვნ მოზრდილებად ჩამოყალიბდნენ. კვლევის ავტორები ასევე არ გამორიცხავენ, რომ ურჩმა ბავშვებმა, მეტი ფულის გამოსამუშავებლად, უფრო ადვილად შეძლეს არაეთიკური საქმიანობის წამოწყება.

როგორც Fatherly-ში ვკითხულობთ, კვლევა არ იძლევა დამატებით ინფორმაციას კარიერული გზის შესახებ, ამიტომ ძნელია იმის გაგება, პასუხისმგებელია თუ არა ადამიანის პიროვნული თვისებები მის ფინანსურ წარმატებაზე.

მიუხედავად ამისა, ეს კვლევა ცალსახად გვიჩვენებს, რომ დროა მშობლობის ავტორიტარული მდგომები დროდადრო უკან მოვიტოვოთ და ბავშვებს თავისუფლება შევთავაზოთ. თუმცა ცხადია, ეს არ გულისხმობს, რომ ბავშვებს ზღვარს მიღმა გადასვლის საშუალება უნდა მივცეთ.