“ჩემი ცხოვ­რე­ბის დიდი ნა­წი­ლი ვთვლი­დი, რომ არც ქალი ვარ და არც კაცი… დღეს ჯერ კი­დევ ვცდი­ლობ შე­ვის­წავ­ლო ჩემი გენ­დერუ­ლი იდენ­ტო­ბა..” – ნელი აგირბა

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი ნელი აგირ­ბა სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ ბოლო პე­რი­ოდ­ში ხში­რად სა­უბ­რობს. ამ­ბობს, რომ წარ­სულ­ში ბევ­რი სირ­თუ­ლე გა­და­ი­ტა­ნა და ზოგ­ჯერ, რო­დე­საც ასე­თი მო­მენ­ტი უდ­გე­ბო­და ცხოვ­რე­ბა­ში, სურ­და, რომ სა­კუ­თარ იდენ­ტო­ბა­ზე უარი ეთ­ქვა.

ამ­ბობს, რომ “კა­ცის როლ­ში” თავს უფრო ძლი­ე­რად გრძნობ­და.

“ძა­ლი­ან რთუ­ლი პე­რი­ო­დი აქვს ადა­მი­ანს თვით­გა­მორ­კვე­ვის, რო­დე­საც უცებ ამ­ჩნევ, რომ შენი სხე­უ­ლი და შენი ში­ნა­გა­ნი აღ­ქმა ერ­თმა­ნეთ­თან თან­ხვედ­რა­ში არ მო­დის. სა­ნამ მიხ­ვდე­ბი ეს რა ფე­ნო­მე­ნია, ძა­ლი­ან რთულ პრო­ცესს გა­დი­ხარ სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­კი­ცხვის და შემ­დეგ მო­დის პრო­ცე­სი სა­კუ­თა­რი თა­ვის მი­ღე­ბის.

და ეს ძი­ე­ბის პრო­ცე­სი მე მგო­ნი უმე­ტეს ჩვენ­განს გავ­ლი­ლი აქვს, რო­დე­საც არ­კვევ ვინ ხარ.. გოგო ხარ, ბიჭი ხარ, რას ნიშ­ნავს იყო გოგო, რას ნიშ­ნავს იყო ბიჭი. მე ბავ­შვო­ბა­ში ვი­ხა­ტავ­დი წარ­ბებს, წვე­რებს, ვაკ­ვირ­დე­ბო­დი ჩემს თავს, ბიჭი რომ ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი რო­გო­რი ვიქ­ნე­ბი­დი. მე რომ რა­ღაც მო­მენ­ტში გა­და­მე­წყვი­ტა, რომ ვარ ბიჭი და ამას რომ შეხ­ვედ­რო­და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, რო­გორც ხვდე­ბა სხვა ტრანსგენ­დერებს, ამის წარ­მოდ­გე­ნა არ მინ­და.

პე­რი­ო­დუ­ლად, რო­დე­საც რთუ­ლი მო­მენ­ტი მიდ­გე­ბო­და ცხოვ­რე­ბა­ში, უარს ვამ­ბობ­დი ჩემს გენ­დერულ იდენ­ტო­ბა­ზე, ვიც­ვამ­დი ბი­ჭი­ვით და ასე ვგრძნობ­დი თით­ქოს თავს ძლი­ე­რად. რად­გან ქა­ლის როლ­ში ვი­ყა­ვი მო­წყვლა­დი, სა­წყა­ლი ჩემს აღ­ქმა­ში. ჩემი ცხოვ­რე­ბის დიდი ნა­წი­ლი ვთვლი­დი, რომ არც ქალი ვარ და არც კაცი… დღეს ჯერ კი­დევ ვცდი­ლობ შე­ვის­წავ­ლო ჩემი გენ­დერუ­ლი იდენ­ტო­ბა..”, – ამის შე­სა­ხებ “The Talk შოუს” სამ­წყვან­მა, ნელი აგირ­ბამ გა­ნა­ცხა­და.

ვიდეო იხილეთ აქ