“ემიგრანტი ქართველი რომელიც ერთ დღეში გამდიდრდა..” – ნახეთ ვინ არის ქალი, რომელსაც ბერძენმა ვარსკვლავმა დიდძალი ქონება დაუტოვა

“ემიგრანტი ქართველი რომელიც ერთ დღეში გამდიდრდა..” – ნახეთ ვინ არის ქალი, რომელსაც ბერძენმა ვარსკვლავმა დიდძალი ქონება დაუტოვა