იპოვეთ 5 განსხვავება ფოტოებზე – ხალხის დიდი ნაწილი 3 განსხვავებაზე მეტს ვერ პოულობს

იპოვეთ 5 განსხვავება ფოტოებზე – ხალხის დიდი ნაწილი 3 განსხვავებაზე მეტს ვერ პოულობს.

ნახეთ ფოტო და ფოტოს ქვევით ხუთივე სწორი პასუხი.

შეამოწმეთ შედეგი

როგორც გითხარით, ამ ორ ნახატს შორის ხუთი განსხვავებაა:

1. პატარა თუთიყუშის თითებზე;

2. პატარა თუთიყუშის თავზე;

3. დიდი თუთიყუშის თვალებზე;

4. დიდი თუთიყუშის კუდზე;

5. დიდი თუთიყუშის ფრთასთან.