“მე არ მყავს ჩემი შვილი… ჯანმრთელობის გამო ვერ გავაჩინე… მაგრამ ილიკოს შვილები ჩემი შვილები არიან…” – ნახეთ როგორ გამოიყურებიან ილიკო სუხიშვილის შვილები

გადაცემაში “მხოლოდ ლელასთან” ნინო სუხიშვილმა ბევრ სხვა თემასთან ერთად ისაუბრა იმაზეც, რომ ქორწინებაში შვილი არ გაუჩნდა.

“მე არ მყავს ჩემი, თუმ­ცა ვთვლი, რომ რაც ცხოვ­რე­ბა­ში ხდე­ბა, ასე უნდა მოხ­დეს, იმი­ტომ, რომ ჩემი საქ­მე­ე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ალ­ბათ ამის­თვის ვერ მო­ვიც­ლი­დი… თუმ­ცა, უნდა გი­თხრა, რომ მე ილი­კოს შვი­ლებ­მა შე­მიც­ვა­ლეს ჩემი შვი­ლე­ბი. მე და ილი­კოს გვყავს ორი გოგო. ილი­კოს შვი­ლე­ბი ჩემი შვი­ლე­ბი არი­ან. მე გავ­ზარ­დე, გან­სა­კუთ­რე­ბით ერთი, რო­მე­ლიც დღე­საც ჩემ­თან ცხოვ­რობს, მე­ო­რე სა­ზღვარ­გა­რეთ სწავ­ლობს… ფაქ­ტობ­რი­ვად, ილი­კოს შვი­ლე­ბი ჩემი შვი­ლე­ბი არი­ან… შვი­ლი ჯან­მრთე­ლო­ბის გამო ვერგა­ვა­ჩი­ნე”, – აღნიშნა ნინო სუხიშვილმა.