ცნობილია ბათუმში ტრაგიკულად დაღუპული ქალის ვინაობა – “სამი შვილი დარჩა.. მანქანა მაშინ დაეჯახა, როცა რეანიმაციაში მყოფი შვილისთვის რძე მიჰქონდა”

ბა­თუმ­ში ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვის შე­დე­გად ერთი პირი გარ­და­იც­ვა­ლა. 40 წლამ­დე ქალი კლი­ნი­კა “მე­დი­ნას” მიმ­დე­ბა­რედ ცენ­ტრა­ლურ სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზა­ზე ქვე­ი­თად გა­და­ად­გილ­დე­ბო­და, რა დრო­საც მას ავ­ტო­მო­ბი­ლი და­ე­ჯა­ხა. შე­ჯა­ხე­ბის შე­დე­გად იგი ად­გილ­ზე და­ი­ღუ­პა.

  • გარ­დაც­ვლი­ლი და­რი­ნა ბოლ­ქვა­ძეა. გარ­დაც­ვლილს 3 შვი­ლი დარ­ჩა. ცნო­ბი­ლი ხდე­ბა, რომ შემ­თხვე­ვა იმ დროს მოხ­და, როცა ქალი კლი­ნი­კა­ში შვი­ლის სა­ნა­ხა­ვად მი­დი­ო­და.

“და­ღუ­პულ ქალს კლი­ნი­კა მე­დი­ნა­ში ჩვი­ლი ბავ­შვი ჰყავ­და მო­თავ­სე­ბუ­ლი. მისი შვი­ლი რამ­დე­ნი­მე დღეა რე­ა­ნი­მა­ცი­ულ გან­ყო­ფი­ლე­ბა­შია, მის­თვის რძე მიჰ­ქონ­და და სამ­წუ­ხა­როდ, ასე­თი უბე­დუ­რე­ბა და­ა­ტყდა თავს. შე­ე­ჯა­ხა მან­ქა­ნა და ად­გილ­ზე და­ი­ღუ­პა ქალი. კლი­ნი­კა­ში მი­იყ­ვა­ნეს, თუმ­ცა უკვე გარ­დაც­ვლი­ლი იყო” – აცხა­დე­ბენ ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი.

მომ­ხდარ­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა და­წყე­ბუ­ლია სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 276-ე მუხ­ლის მე-6 ნა­წი­ლის შე­სა­ბა­მი­სად, რაც გუ­ლის­ხმობს „ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბის ან ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ის წე­სის დარ­ღვე­ვას“, რა­მაც ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლის მოს­პო­ბა გა­მო­იწ­ვია.

წყარო : Ambebi.ge