ცნობილია სავარაუდო მიზეზი, რის გამოც რუსთავში მამაკაცმა ცოლი და სიდედრი მოკლა

რუსთავში მომხდარმა მკვლელობამ საზოგადოება კიდევ ერთხელ შოკში ჩააგდო და აღაშფოთა.

კაცი, რომელმაც რუსთავში ცოლი და სიდედრი მოკლა, 27 წლის გიორგი ფირაშვილია.

რო­გორც წყა­რო რუს­თა­ვი­დან გვიყ­ვე­ბა, “მა­რი­ა­მი და გი­ორ­გი 1 წლის წინ და­ქორ­წინ­დნენ, ქმა­რი გო­გო­ნა­ზე ფი­ზი­კუ­რად ძა­ლა­დობ­და, რის გა­მოც რამ­დე­ნი­მე თვეა მა­რი­ა­მი დე­დის სახ­ლში დაბ­რუნ­და”.

“ზუს­ტად არა­ვინ იცის, მაგ­რამ მკვლე­ლო­ბის ერთ-ერთ მო­ტი­ვად ეჭ­ვი­ა­ნო­ბას ასა­ხე­ლე­ბენ, ამ­ბო­ბენ, რომ და­შო­რე­ბის შემ­დეგ ქმა­რი გო­გო­ნა­ზე ეჭ­ვი­ა­ნობ­და. გი­ორ­გის დღეს სპე­ცი­ა­ლუ­რად შე­უ­ძე­ნია სა­ნა­დი­რო თოფი და გა­მიზ­ნუ­ლად მო­უკ­ლავს ცოლი და სი­დედ­რი, სულ 5-ჯერ გა­ის­რო­ლა.

მკვლე­ლო­ბა 1 წლამ­დე ჩვი­ლის თვალ­წინ მოხ­და. მკვლე­ლო­ბის ჩა­დე­ნის შემ­დეგ, რო­გორც ვიცი, თა­ვად და­რე­კა პო­ლი­ცი­ა­ში, ად­გი­ლი­დან არ დაძ­რუ­ლა. ამ მკვლე­ლო­ბას ბევ­რი მოწ­მე ჰყავს, სკვერ­ში ხალ­ხი ირე­ო­და. ინგა მრა­ვალ­შვი­ლი­ა­ნი დე­დაა, მა­რი­ა­მის გარ­და 5 შვი­ლი ჰყავს, რო­მელ­თაც მარ­ტო ზრდი­და (ქმარს გა­შო­რე­ბუ­ლია).“

წყარო: ambebi.ge