გაირკვა სინამდველიში რატომ მოკლა ძმამ საკუთარი და… – ვერც კი დაიჯერებთ რა გახდა სასტიკი მკვლელობის ნამდვილი მიზეზი

16 მა­ისს გარ­და­ბან­ში მკვლე­ლო­ბა მოხ­და. ცნო­ბი­ლია, რომ ძმამ და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­სას­ტი­კით მოკ­ლა. ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცი დას ჯერ მან­ქა­ნით და­ე­ჯა­ხა, შემ­დეგ კი 4-ჯერ და­არ­ტყა დანა.

ეთ­ნი­კუ­რად აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლი გარ­დაც­ვლი­ლი ქალი 30 წლამ­დე შახ­ლა ის­მა­ი­ლო­ვა იყო. რო­გორც Ambebi.ge-ს ად­გი­ლობ­რი­ვი უყ­ვე­ბა, ახალ­გაზ­რდა ქალს ქმა­რი და ორი შვი­ლი დარ­ჩა.

  • პრო­კუ­რა­ტუ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ბრალ­დე­ბუ­ლი დას პი­რად ცხოვ­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებ­ზე და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას უზღუ­დავ­და, ასე­ვე დის მე­უღ­ლეს­თან და­შო­რე­ბის ფაქტს ოჯა­ხის ღირ­სე­ბის შე­ლახ­ვად მი­იჩ­ნევ­და.

წყარო : Ambebi.ge