რომელია სწორი ფორმა ? ჯერ დააკომენტარეთ და შემდეგ გახსენით სტატია

რომელია სწორი ფორმა ? ჯერ დააკომენტარეთ და შემდეგ გახსენით სტატია